• aluminioscampos@aluminioscampos.net
  • 986 570 395

aviso legal e condicións xerais de uso do sitio web

Información Legal

En cumprimento co deber de información disposto na Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e o Comercio Electrónico ( LSSI-CE) de 11 de Julio, facilitaranse a continuación os seguintes datos de información xeral deste sitio web:

A titularidade deste sitio web, www.aluminioscampos.net, (en diante, Sitio web) osténtaa: ALUMINIOS CAMPOS S.L., provista de CIF: B-36133940 e rexistrada no Rexistro Mercantil de Pontevedra cos seguintes datos rexistrais: FOLIO 44, LIBRO 910 DE SOCIEDADES, INSCRIPO. 3º FOLLA Nº PO-1031, cuxo representante é: JOSE LUÍS CAMPOS DOO, e cuxos contactos son:

Dirección:

Rúa Vial 2, Pol. Industrial Toedo

A Estrada, Pontevedra

Teléfono de contacto: 986 570 395

Email de contacto: aluminioscampos@aluminioscampos.net

Obxecto

A finalidade do sitio web de Aluminios Campos ten por obxecto informar sobre Aluminios Campos Metalistería, as actividades que realiza e dos Servizos que presta.

Condicións de Uso

A utilización do sitio web outórgache a condición de Usuario e está condicionado á lectura previa e aceptación completa, expresa e sen reservas de todas as cláusulas e condicións de uso incluídas neste Aviso Legal.

Se non estás conforme con todas e cada unha destas cláusulas e condicións absteraste de utilizar o sitio web.

Contido

A través do sitio web, Aluminios Campos Metalistería facilítache o acceso á información que publicaron por medio da internet.

Para ese efecto, estás obrigado e comprometido a NON utilizar calquera dos contidos do sitio web con fins ou efectos ilícitos, prohibidos neste Aviso Legal ou pola lexislación vixente, lesivos dos dereitos e intereses de terceiros, ou que de calquera forma poidan danar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar ou impedir a normal utilización dos contidos, os equipos informáticos ou os documentos, arquivos e toda clase de contidos almacenados en calquera equipo informático propios ou contratados por Aluminios Campos Metalistería, doutros Usuarios ou de calquera usuario da internet.

En todo caso, Aluminios Campos Metalistería comprométese á retirada inmediata de calquera contido que puidese contravir a lexislación nacional ou internacional, a moral ou a orde pública, e poñelo en coñecemento das autoridades competentes.

Ligazóns a outros sitios web

Aluminios Campos Metalistería pode proporcionarche acceso a outros sitios web alleos mediante ligazóns coa finalidade exclusiva de informarche sobre a existencia doutras fontes de información na internet nas que poderás ampliar os datos ofrecidos no sitio web. Estas ligazóns a outros sitios web non supoñen en ningún caso unha suxerencia ou recomendación para que visites as páxinas web de destino, que están fóra do control de Aluminios Campos Metalistería e sobre as que non asume ningunha responsabilidade respecto a devanditos contidos nin do resultado que obteñas ao seguir as ligazóns.

En todo caso, Aluminios Campos Metalistería comprométese á eliminación de calquera ligazón ou redirección que puidese contravir a lexislación nacional ou internacional, a moral ou a orde pública, e poñelo en coñecemento das autoridades competentes.

Modificacións

Aluminios Campos Metalistería resérvase o dereito para modificar, suspender, cancelar ou restrinxir o contido do sitio web, o seu deseño e as ligazóns contidas sen necesidade de aviso previo.

Exención de responsabilidades

Aluminios Campos Metalistería non garante a inexistencia de erros no acceso ou no contido do sitio web, nin que estes se atopen actualizados, aínda que Aluminios Campos Metalistería realizará os maiores esforzos para evitalos, corrixilos ou para manter actualizada a súa información.

Aluminios Campos Metalistería non se fai responsable polos danos que se poidan causar nos equipos ou sistemas dos usuarios por posibles virus informáticos que se puideron contraer pola navegación do usuario no sitio web.

Lexislación aplicable e Xurisdición

Para a resolución de todas as controversias ou cuestións relacionadas co sitio web ou das actividades nel desenvolvidas, será de aplicación a lexislación española, á que se someten expresamente as partes, sendo competentes para a resolución de todos os conflitos derivados ou relacionados co seu uso os Xulgados e Tribunais máis próximos á Estrada.

No caso de que calquera cláusula do presente documento sexa declarada nula, as demais cláusulas seguirán vixentes e interpretaranse tendo en conta a vontade das partes e a finalidade mesma das presentes condicións.

Última actualización o 24 de Marzo de 2020.

  • Aluminios Campos Metalistería.
    Todo o que precises no mundo do metal

  • A Estrada

    Pol. de Toedo, vial 2

    36682, Pontevedra